VEDESTÄ RUOKAPÖYTÄÄN

Tervetuloa sukeltamaan syvemmälle
kalan maailmaan!

 

Pro Kala ry julkaisee kalaruokajuttuja, toimintaansa valottavia artikkeleita, alan ammattilaisten haastatteluita ja muuta kiinnostavaa sisältöä kalaan ja kalaruokaan liittyen.

”En voi väittää, että olisin aina haaveillut ammatista kala-alalla. Minulla oli ravitsemusalan koulutus ja kun asuinpaikkakunnalta tarjoutui tilaisuus käyttää osaamistani kalan parissa, tartuin siihen. Sitten kala vei mennessään. Nykyään olen mieheni kanssa yrittäjänä samassa paikassa, jossa aloitin yli 20 vuotta sitten vientipäällikkönä. Myrskylän Savu Oy valmistaa savukalaa ja muita kalajalosteita, sekä toimii kalanvälittäjänä ja kalatukkuna. Työmme ytimessä on kalan käsitteleminen. Työhön kuuluu tietenkin myös ostoa ja myyntiä. Tuotannon suunnittelu on tärkeää. Sillä varmistetaan, että ostettu ja myyty kala kohtaavat. Raaka-aineen ostot on ennakoitava pitkällä tähtäimellä, vaikka tuotemyynti lähtee aina asiakkaan akuutista tarpeesta."

Kuluttajan saatavilla on nykyään ennätyksellinen määrä erilaisia elintarvikkeita. Kalalle on kysyntää, ja siihen vastaamiseksi tarvitaan uudenlaisia, helppokäyttöisiä ja kestävästi valmistettuja tuotteita. Kalatalouden innovaatio-ohjelmiin kuuluva Blue Products tarjoaa kala-alan yrityksille tuotekehityksen tueksi tutkimuksen keinot ja välittömän kuluttajapalautteen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen vesistöissä on paljon luonnonkalaa, jonka käyttöä elintarvikkeena olisi mahdollista turvallisesti lisätä. Kulutuksen lisäämisen edellytyksenä on kuitenkin tarjonnan lisääminen, jota hidastavat monet kalatalouselinkeinon toimintaympäristöön liittyvät haasteet. Käytön lisäämisellä olisi positiivisia vaikutuksia paitsi kansanterveyteen myös kalan kotimaisuusasteeseen ja kalataloutemme tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Kolmekymmentäkolme vuotta olen kasvattanut ja jalostanut kalaa Haverössä. Kaikki lähti aikanaan uteliaisuudesta: kun näki muiden ryhtyvän kokeilemaan, niin pitihän sitä itsekin. Kalankasvatus on sesonkityötä. Joulun alla perataan joulukalat ja kesällä turistikalat. Ympäri vuoden meillä työskentelee kuudesta seitsemään vakinaista, sesonkiaikoina voi väkimäärä kasvaa jopa kolmeenkymmeneen. Minä olen yrityksen toimitusjohtaja, mutta teen kaikkia töitä johtamisesta perkuisiin ja fileoimiseen – ja jos siivooja on lomalla, niin sitten tuurataan."

"Kalastajan ammatissa palkitsee kalansaanti. Työhön kuuluu kuitenkin myös paljon muuta: pitkästi yli kuukausi kuluu vuodessa kaikenlaisiin kirjallisiin töihin ja selvityksiin. Suurimmat haasteet ammatissa liittyvät luonnonolosuhteiden jatkuvaan vaihteluun. Kalaa ei vain ’haeta’ mereltä, vaan nöyränä miehenä on pyydyksille lähdettävä. Luontoa ei voi ennakoida, eikä koskaan tiedä, millainen on kauden saalis ja mistä se koostuu. Alan ennakoimattomuuden vuoksi olisi tärkeää kehittää niitä mahdollisuuksia, joihin voidaan vaikuttaa: helpottaa kalavesien saatavuutta ja ajantasaistaa lainsäädäntöä. Nykyään esimerkiksi rysäpaikkaluvat on haettava etukäteen sen sijaan, että rysän voisi joustavasti sijoittaa sinne, missä kala kunakin vuonna on. Myös hylkeiden ja merimetsojen runsastuminen asettaa paineita rysäkalastuksen kehittämiselle."

Vesiviljely on yksi maailmalla nopeimmin kasvavista ruoantuotantomuodoista. Suomalaiselle tuotantoteknologialle ja osaamiselle riittää kysyntää. Tietotaidon viennin kasvattamiseksi tarvitaan kuitenkin aktiivista markkinointia ja tiivistä yhteistyötä alan tutkimuksen kanssa. Suomi on maailman mittakaavassa vesiviljelyosaamisen kärkijoukoissa. Se alkaa näkyä myös viennissä. Suomesta viedään maailmalle tutkimusta ja tekniikkaa, mutta myös poikasia ja kalanrehuja. Uutta vientipotentiaalia nähdään erityisesti kiertovesiteknologiassa ja laatuosaamisessa.

Kalatalous on yksi maailman vanhimmista elinkeinoista. Tänä päivänä se on osa nykyaikaista elintarviketeollisuutta, ja usko tulevaan on alalla vahva. Yrittäjän päivänä 5.9. kala-alan yrittäjät katsoivat tulevaan luottavaisin mielin ja uusin suunnitelmin.

Suomen vesistöissä kalakantojen elinkiertoa ja lisääntymistä haittaavat erilaiset ongelmat, jotka heijastuvat myös kalastuselinkeinon kannattavuuteen. Tilanne on kuitenkin korjattavissa. Kalakantojen elinvoimaisuuteen ja tehokkaaseen aluesuunnitteluun tähtäävää työtä koordinoi viime vuonna toimintansa aloittanut Kalatalouden ympäristöohjelma.

Syksyn silakka-aikaa odotellaan tänä vuonna iloisissa tunnelmissa. Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastukselle myönnettiin kesäkuussa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatti. Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toivoo, että sertifioinnilla on positiivinen vaikutus silakan imagoon ja kulutukseen.