Kalalle ansaittua arvonnousua lisäarvo-ohjelmasta

Ei ole roskakalaa, on vain terveellistä ja monipuolista kalaproteiinia. Tästä ajatuksesta lähtee viime vuonna työnsä aloittanut kalatalouden lisäarvo-ohjelma. Tutkijoiden ja yrittäjien yhteistyönä tehtävästä tuotekehityksestä odotetaan lanseerauksia jo ensi vuonna.

Lisäarvo-ohjelman tavoitteet ovat korkealla. Ohjelma pyrkii lisäämään kotimaisesta kalasta saatavaa arvoa ja kehittämään kalaproteiinista ja -öljystä uusia lisäarvotuotteita.

– Kun saamme käyntiin elintarvikekelpoisten kalaproteiini- ja öljyjakeiden tuotannon, näitä jakeita voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi elintarvikkeissa, ravintolisissä ja kosmetiikassa, kertoo ohjelman vetäjä Guy Svanbäck Österbottens Fiskarförbundista.

Mukana työssä ovat alan johtavat tutkimuslaitokset Luonnonvarakeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Turun yliopisto.

 

Uutta arvoa uusista tuotteista

 

Ohjelman ydinajatuksena on tehdä tutkimusta nimenomaan alan ja yrittäjien tarpeista käsin. Tuotekehityksessä tutkimuksen ja yritysten välinen yhteistyö on lähtenyt nopeasti käyntiin, ja tuloksia odotetaan jo ensi vuodeksi.

– Mietimme yhdessä yritysten kanssa tuotekehitysideoita aina saaliista lopputuotteeseen asti. Järjestämme pk-yrityksille suunnattuja tuotekehitystyöpajoja, joissa otetaan kuluttajien näkemykset huomioon heti tuotekehityksen alkuvaiheessa, Svanbäck kertoo.

Eniten potentiaalia erilaisten tuotteiden raaka-aineeksi Svanbäck näkee silakassa – siinä kun ei raaka-aine lopu hevillä kesken. Yksi lisäarvo-ohjelman tavoitteista onkin löytää juuri silakalle uudenlaisia käyttötapoja.

-Teemme kokeita silakkamassan säilyvyyden ja käytettävyyden parantamiseksi ja tutkimme esimerkiksi kalansaaliin sivuvirtojen peruskoostumusta, rasvahappokoostumusta, mineraaleja ja D-vitamiinipitoisuuksia. Työtä tehdään, jotta tulevaisuudessa pystytään paremmin vastaamaan kasvavaan kalamassojen kysyntään.

 

Raaka-ainevirroista elintarvikkeeksi

 

Työn alla monta kokonaisuutta yhtä aikaa. Eri työpaketeissa etsitään menetelmiä, joilla kalastuksen ja kalankasvatuksen raaka-ainevirroista voidaan kustannus- ja energiatehokkaasti erottaa elintarvikekelpoisia öljy- ja proteiinijakeita ja kehittää niistä elintarvikesovelluksia. Tavoitteena on luoda merkittävää arvonlisäystä vähäarvoiselle kalalle.

– Parhaillaan käynnissä on saalistilaston täydentäminen varsinkin järvikalastuksen osalta sekä fraktiointimenetelmien testaus, mikä tarkoittaa esimerkiksi silakan ja särjen pilkkomista entsyymikäsittelyllä.

Seuraavaksi vuorossa ovat ohjelman omat, toukokuun lopulla järjestettävät innovaatiopäivät, joissa avataan työn tavoitteita ja kirkastetaan, mitä hyötyä ohjelmasta voisi yrityksille olla.

-Kaiken takana on pyrkimys löytää tapoja helpommin ja kustannustehokkaammin tuottaa kotimaisesta raaka-aineesta elintarvikekelpoista kalaproteiinia ja sitä kautta lisäarvoa koko suomalaiselle kalataloudelle, Svanbäck toteaa.

 

Aktion Österbotten/Österbottens Fiskarförbundin luotsaama innovaatio-ohjelma, Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet, aloitti työnsä keväällä 2017 yhdessä neljän muun kalatalouden innovaatio-ohjelman kanssa. Muut ohjelmat ovat vesiviljelyohjelma, kalastuksen ja tutkimuksen kumppanuusohjelma, kalatalouden ympäristöohjelma sekä kalatalouden markkinointiohjelma. Ohjelmat ovat osa hallituksen tavoitetta luoda kalataloudesta yli miljardin euron arvoketju vuoteen 2020 mennessä.