Pro Kala tapaamassa elinkeinoministeri Mika Lintilää – kalataloutta tulee kohdella elinkeinona koko ketjun osalta

Pro Kala ry tapasi elinkeinoministeri Mika Lintilän lokakuun lopussa. Tapaamisessa haluttiin viedä kalatalouden ketjun terveiset työ- ja elinkeinoministeriöön. Tapaaminen oli jatkoa sarjalle, jossa aiemmin on keskusteltu maa- ja metsätalousministeri Lepän sekä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin kanssa.

 

Pro Kalan ja elikeinojärjestöjen edustajat kertoivat kalatalouden keväällä käynnistyneistä innovaatio-ohjelmista, jotka ovat myös ministeri Lintilän kiinnostuksen kohde. Keskustelussa käytiin läpi sinistä biotaloutta ja innovaatioiden edistämistä hallituksen kärkihankkeina. Kalataloudessa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, sillä kuluttajat haluavat syödä nykyistä enemmän kalaa.

 

Kalatalouden kasvun ja alaa tukevien innovaatioiden syntymisen edellytyksenä kuitenkin on, että kalatalouden jokainen lenkki vahvistaa ja kehittää toimintaansa. Kalatalouden koko ketjuun tulee suhtautua elinkeino- ja yritystoimintana. Tämä toisinaan unohtuu, kun lähes jokaisella meistä on omakohtaisia kalastuskokemuksia, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä elinkeinotoiminnan kanssa.

 

 

Kalatalouden haasteisiin tulee puuttua

 

Innovaatioiden lisäksi keskusteltiin kala-alan haasteista. Ammattikalastuksen suurimpana haasteena ovat haittaeläimet, vesiviljelypuolella raskas ympäristölupabyrokratia. Nämä asiat ovat olleet päätöksentekijöiden tiedossa jo pitkään, mutta konkreettiset ratkaisut puuttuvat yhä.

 

Tällä hetkellä kalateollisuus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen, minkä vuoksi kalanjalostusteollisuuden kehittämiseen ja investointeihin ei ole mahdollista saada samoja elinkeino- ja yritystukia kuin muuhun elintarviketeollisuuteen. Tämä on asia, joka tulisi ensi tilassa korjata hallitusohjelmaan jo kirjattujen toimenpiteiden mukaisesti. Kalanjalostuksen investoinnit ja kehittyminen luovat edellytyksiä koko kalatalouden arvoketjun paremmalle kannattavuudelle ja kasvulle. Tilanne on kummankin vastuuministerin tiedossa ja asiaa selvitetään.

 

Elinkeinoministeri Lintilän linjasi, että hänen näkemyksensä mukaan työnjako ministeriöiden välillä on seuraava: kun kala on vedessä, kuuluu se maa- ja metsätalousministeriön toimialaan – kun kala on nostettu vedestä ja teurastettu, sitä käsitellään raaka-aineena ja se kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan.

 

Yritystoimintaa luonnon ehdoilla

 

Kalatalous on yritystoimintaa luonnon ehdoilla. Se luo työtä ja toimeentuloa erityisesti kasvukeskusten ulkopuolelle ja tarjoaa erinomaisen pohjan uusien innovaatioiden syntymiseen, kun toiminnan edellytykset ovat kunnossa.