Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa luodaan kasvun edellytyksiä

Kalankasvatuksesta toivotaan vastausta maailman lisääntyvään proteiinintarpeeseen, mutta tuotannon kasvussa on hidasteensa. Viime vuonna startannut vesiviljelyn innovaatio-ohjelma haluaa vähentää uusien kasvatusteknologioiden teknistä ja taloudellista epävarmuutta ja luoda alalle kasvun edellytyksiä.

 

”Ohjelmassa on kaksi kärkiteemaa: avomerikasvatus ja kiertovesikasvatus. Näillä uusilla teknologioilla uskotaan saatavan Suomen kalankasvatukseen eniten määrällistä ja laadullista kasvua”, kertoo ohjelman koordinaattori Jouni Vielma Luonnonvarakeskuksesta. ”Tärkein poikkileikkaava teema on koulutus, sillä uudistuva tuotanto vaatii uusia taitoja. Vesiviljelyn koulutus sekä ammattiasteella että yliopistoissa on taantunut viime vuosina. Suunnan pitäisi olla toinen, jos tuotantoa halutaan uudistaa.”

 

Tuloksia mittauksista ja maailmalta

 

Kaikissa teemakokonaisuuksissa tapahtuu. Avomerialueelta etsitään uusia kasvatuspaikkoja ja selvitetään sellaista uuden tuotannon tasoa, joka ei vaaranna ympäristön tilaa. ”Yritykset ovat olleet erittäin halukkaita löytämään uusia, ympäristön kannalta kestäviä kasvatuspaikkoja, ja yhteistyö eri toimijoiden kesken on käynnistynyt”, kertoo Vielma.

 

Myös kiertovesilaitoksissa kiinnostavat viljelyolosuhteet. ”Yrityksissä kiertää mittauskalusto, joka seuraa monipuolisesti ja jatkuvasti veden laatua. Mittaustulosten avulla yritykset ovat pystyneet suunnittelemaan parannuksia omiin järjestelmiinsä.”

 

Meneillään on myös haastattelukierros koulutustarpeiden selvittämiseksi. Kun tiedetään, millaisesta osaamisesta alalla on puutetta, koulutusta on mahdollista suunnitella alusta saakka vastaamaan tuotannon tarpeisiin. Myös kansainvälinen tietämys on haluttu saada ohjelmassa käyttöön. ”Esimerkiksi kuhan mädinlypsyyn on haettu oppia Belgiasta”, Vielma kertoo.

 

Tutkimuksesta käytäntöön

 

Vesiviljelyohjelman tavoitteena on tuottaa konkreettisia tuloksia alan käyttöön. Veden laadun mittauksia tehdään yrityksissä ja maailmalta haettu tieto jaetaan kalankasvattajien kanssa, jotta siitä on iloa paitsi tutkimukselle myös tuotannolle.

 

”On tärkeää, etteivät tutkimustulokset jää pöytälaatikoihin vaan kalankasvattajat pääsevät hyödyntämään niitä työssään reaaliaikaisesti”, Vielma painottaa. Vesiviljelyohjelma pyrkii tuomaan tiedon taulukoista kentälle, myös ohjelman aikana.

 

Luonnonvarakeskuksen luotsaama vesiviljelyn innovaatio-ohjelma aloitti työnsä keväällä 2017 yhdessä neljän muun kalatalouden innovaatio-ohjelman kanssa. Muut ohjelmat ovat kalatalouden ympäristöohjelma, tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen sekä kalatalouden markkinointiohjelma. Ohjelmien tavoitteena on luoda kalataloudesta yli miljardin euron arvoketju vuoteen 2020 mennessä.