Rapu

Rapu eli jokirapu on kuulunut maamme eläimistöön jääkauden päättymisestä lähtien. Jokirapu elää Suomessa aivan pohjoisimmilla äärirajoillaan.

Valtaosa Suomessa pyydetyistä ravuista on täplärapuja, joita on istutettu Etelä-Suomeen. Eniten istutuksia on tehty Hämeeseen.

Ravunviljely on Suomessa tyypillisimmillään maatalouden sivuelinkeino.

Rapukantoja hoidetaan istutuksin, raputautien torjunnalla, elinympäristöä parantamalla, pyyntiä ohjaamalla sekä erilaisin säännöksin ja määräyksin.

Ravustuskausi alkaa aina 21.7 klo 12 ja päättyy 31.10.

Ravunliha on kiinteää, mutta samalla pehmeää. Rapujen keitinliemi antaa ravulle hieman makean ja tillisen maun.