Pro Kala ry – Pro Fisk rf

Pro Fisk RF är en allmännyttig förening vars medlemskår består av organisationer inom fiskerihushållningen: yrkesfiskare, fiskodlare, fiskförädlare och fiskhandlare. Föreningen grundades år 1994.

Pro Fisk RF har för avsikt att befrämja konsumenternas och de övriga intressentgruppernas medvetenhet om fiskens och fiskprodukternas betydelse som näringskälla och på detta sätt befrämja användningen av fisk som ett mångsidigt livsmedel.

Dessutom vill föreningen främja kvaliteten på fisk och fiskprodukter och samarbetet mellan de medlemmar som fungerar inom fiskerihushållningen. Föreningens verksamhetsformer är en mångsidig informationsverksamhet, olika åtgärder för att befrämja försäljning, konsumentundersökningar och -rapporter samt olika slags utvecklingsprojekt för fisk.

Mer information om Pro Fisk RF:s verksamhet och medlemskap ger verksamhetsledaren Katriina Partanen, [email protected].

Vänner till inhemsk fisk

Vänner till inhemsk fisk är avsedd för alla fiskvänner och alla som kalasar på fisk.

Privatpersoner som vill vara med om att befrämja och stöda bevarandet av de inhemska fiskarterna i den finska matkulturen kan bli medlemmar.

Som medlemsförmåner för vänner till inhemsk fisk erbjuder vi:

• Information om fisk och fiskesäsonger och olika slags evenemang
• Matrecept
• Nya tips som hjälper en att använda fisk mångsidigt

Mera information ger verksamhetsledaren Katriina Partanen, [email protected]

Kontakt oss

Pro Fisk rf
Bölegatan 2, femte våningen
PB 115
00241 Helsingfors
Fax (09) 1488 7201

Katriina Partanen
Verksamhetsledaren
Tel. (09) 1488 7411, 0400 827277
[email protected]

Medlemmar