VEDESTÄ RUOKAPÖYTÄÄN

Tervetuloa sukeltamaan syvemmälle
kalan maailmaan!

 

Pro Kala ry julkaisee kalaruokajuttuja, toimintaansa valottavia artikkeleita, alan ammattilaisten haastatteluita ja muuta kiinnostavaa sisältöä kalaan ja kalaruokaan liittyen.

Merta edemmäs ei pidä lähteä kalaan, mutta joskus tutusta ympäristöstä lähteminen voi tehdä hyvää tuoden uusia näkökulmia omaan tekemiseen. Siksi Pro Kala ry onkin jo vuosien ajan järjestänyt vuosittaisia alan ammattilaisille suunnattuja opintomatkoja eri puolille maailmaa.

Aloitin kalamyyjän työt Oulun kauppahallissa Kalaliike Minna Pekurilla. Olen Turusta kotoisin, mutta opiskelin Oulussa, ja työskentelin kalaliikkeessä opiskelujen ohessa. Koulutukseni on aivan toiselta alalta, mutta päädyin jäämään kala-alalle. Turun kauppahallin Kalaliike S. Wallinissa olen työskennellyt nyt puolitoista vuotta. On siis tavallaan sattumaa, että päädyin kala-alalle, mutta siitä on tullut se oma juttu."

Pro Kala ry on tarjonnut noin vuoden ajan virkamiehille mahdollisuutta tutustua elinkeinoon paikan päällä. Tutustumiskäynnit ovat osa markkinointiohjelmaa. Viimeisin kala-alan käytäntöön tutustuja on Maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikössä EU-avustajana työskentelevä Antony Starr, joka vieraili Länsi-Rannikon Kalassa tutustuen rysäkalastukseen sekä kalajalostamon arkeen.

Kalatalouden innovaatio-ohjelmien ensimmäinen kausi on päättymässä. Viiden ohjelman kokonaisuuteen kuuluu myös Pro Kalan koordinoima markkinointiohjelma. Tällä ohjelmakaudella käyttöön otettu uusi rahoitusmalli, innovaatio-ohjelmat, on turvannut niin elinkeinojen kehittämiselle kuin menekinedistämisellekin resurssit normaalia hankerahoitusta pidemmäksi aikaa. Sen ansiosta toimintaa on pystytty suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkäjänteisemmin. Tämä on koettu kaikissa ohjelmissa hyväksi, sillä innovaatioita tuskin syntyy, jos suuri osa ajasta menee rahoituksen hankkimiseen. Myös Pro Kalassa pystytty toteuttamaan viestintää laajemmin ja osin erilaisin keinoin kuin aikaisemmin.

"Kala on raaka-aineena huippu. Se ei vaadi kikkailua, mutta siitä on vaikka mihin. Arvostan kaikkia kalalajeja: minulle siika ja silakka ovat samanarvoisia. Kokkaan usein itselleni ja miehelleni kolmen ruokalajin illallisia. Kun haluamme oikein herkutella, on pääruokana usein juuri kalaa."

Kalastaja Ari Oksanen Paraisilta on parkkeerannut pakettiautonsa Turun Länsikeskuksessa sijaitsevalle parkkialueelle monien muiden autojen joukkoon. Yhdestä autosta nostetaan esille vihanneksia, toisesta leipää, kolmannesta falafeleja. Asiakkaat kulkevat autolta toiselle ja keräävät ennalta tilaamansa tuotteet mukaansa. Puolen tunnin päästä alue taas tyhjenee. Meneillään on yhden Turun REKO-ringin jako.

"Työni on hyvin vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Se, että saa olla mukana kehittämässä toimintaa, on hienoa. Haastavinta laadunvalvonnassa on pitää huolta siitä, että ne pienetkin asiat tulevat hoidetuksi: käsienpesut, kirjaukset ja niin edelleen. Ne voivat tuntua pieniltä, mutta ovat äärimäisen tärkeitä. Palkitsevinta ovat onnistumiset ja se, kun saa muutosta ja kehitystä aikaan."

Lauantaina 8. kesäkuuta ympäri maailmaa vietetään YK:n Maailman merien päivää. YK on käynnistänyt Play It Out -kampanjan, jonka tarkoitus on vähentää luontoon päätyvän muoviroskan määrää huomattavasti. Tähän liittyy myös viime vuonna käynnistynyt hanke, jonka tarkoitus on selvittää Selkämeren haamuverkkotilannetta. Hanke on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n koordinoima.

”Olen Martin Kalan tehdaspäällikkö. Martin Kala sijaitsee Turussa ja toinen Martin Kalan toimipiste Kaskisissa, jonka ostimme viime vuoden syksyllä. Siellä valmistetaan myös silakkafilettä. Molemmat toimipisteet kuuluvat Kalaneuvos-konserniin. Martin Kala on ennen kaikkea silakkatalo: liikevaihdostamme 50 prosenttia tulee silakasta. Tuotteitamme ovat kokonaisten ja fileoitujen silakoiden lisäksi marinoidut silakat. Joulun alla valmistamme lipeäkalaa. Myös suomukalaa kulkee kauttamme kauppoihin ja tukkuihin: saamme 25 kalastajalta esimerkiksi kuhaa, ahventa, haukea ja lahnaa, jota fileeraamme ja myymme eteenpäin."

Kalatoimialalla olisi Kalafoorumin perusteella mahdollisuus profiloitua entistä paremmin ja näkyvämmin yhdeksi ilmastokriisin ratkaisuksi. Kalastus poistaa merestä ravinteita, jotka aiheuttavat meren rehevöitymistä. Kasvatetun kalan hiilijalanjälki on keskimäärin kuudennes naudan ja puolet sian ja broilerin hiilijalanjäljestä. Kalanviljelyn ravinnekuormitus on vain 1-2 prosenttia vesistöjen kokonaiskuormituksesta. Perjantaina 29. maaliskuuta 2019 kala-alan ammattilaiset kokoontuivat Holiday Club Caribiaan Kalafoorumiin, jonka aiheena oli ilmastonmuutos ja kalatoimiala. Aihe selvästi kiinnosti: ilmoittautuneita oli yli 160.