Suomalainen vesiviljelyosaaminen kiinnostaa maailmalla

Vesiviljely on yksi maailmalla nopeimmin kasvavista ruoantuotantomuodoista. Suomalaiselle tuotantoteknologialle ja osaamiselle riittää kysyntää. Tietotaidon viennin kasvattamiseksi tarvitaan kuitenkin aktiivista markkinointia ja tiivistä yhteistyötä alan tutkimuksen kanssa.

 

Suomi on maailman mittakaavassa vesiviljelyosaamisen kärkijoukoissa. Se alkaa näkyä myös viennissä. Suomesta viedään maailmalle tutkimusta ja tekniikkaa, mutta myös poikasia ja kalanrehuja. Uutta vientipotentiaalia nähdään erityisesti kiertovesiteknologiassa ja laatuosaamisessa.

 

Tutkimus tukena vientimarkkinoilla

 

Suomen vahvuus vesiviljelyviennissä ovat pienen maan pienet piirit ja mahdollisuus tiiviiseen yhteistyöhön alan ammattilaisten kesken.

Kalabiologi Riitta Myyrä kiertovesiteknologiaan erikoistuneesta Clewer Aquaculture Oy:stä näkee erityisen tärkeänä yhteistyön tutkimuksen kanssa.

– Olemme mukana Luonnonvarakeskuksen luotsaamassa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa, jossa alan asiantuntijat pääsevät yhteisissä ideariihissä ja tutustumismatkoilla kehittämään toimintaa eteenpäin. Työn ohessa syntyy myös hyödyllisiä kansainvälisiä kontakteja.

Yritykset tekevät paljon myös omaa tutkimus- ja kehitystyötään. Yhteistyö alan tutkijoiden kanssa on kuitenkin tärkeässä roolissa erityisesti silloin, kun suunnitellaan aivan uusia tekniikoita sekä vaihdetaan kokemuksia. Mitä kauemmas kotimaisilta markkinoilta mennään, sitä suurempaan osaan elinkeinon ja tutkimuksen välinen vuoropuhelu nousee.

– Kun lähdetään ihan uusiin kuvioihin, ja kalalajit ja järjestelmät muuttuvat täysin, on tärkeää saada tukea tutkimus- ja kehitystyöstä. Paras tulos saadaan, kun yhteistyö jatkuu markkinan auetessa ja laajetessa, Myyrä arvioi.

 

Pieni mittakaava, suuri tietotaito

 

Ratkaisevassa asemassa kaiken viennin kehittämisessä on markkinointi. Erityisesti osaamisen ja tekniikan viennissä tarvitaan myös vakuuttavaa näyttöä onnistuneista projekteista. Hyvä kello kuuluu kauas, kun haussa on osaava kumppani.

– Iso juttu olisi tehdä ihmiset laajemmin tietoisiksi siitä, mitä suomalaisilla on tarjottavana. Suomalaisten osaaminen keskittyy ennen kaikkea pienen ja keskisuuren mittakaavan vesiviljelyhankkeisiin, ja sitä osaamista olisi rummutettava aktiivisemmin. Kysyntää juuri sen tyyppiselle tietotaidolle on maailmalla paljon, vaikka suurin huomio keskittyykin usein erilaisten jättihankkeiden ympärille, Riitta Myyrä pohdiskelee.

Tähän saakka suomalainen tietotaito on herättänyt kiinnostusta etenkin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltiassa, mutta myös muualla Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella riittää kysyntää alan ammattitaidolle. Viime aikoina erityisesti kiertovesiviljelyn kehittäminen on poikinut maailmanlaajuisille isoille toimijoille mittavia laitoshankkeita.

Osaamisen markkinoinnissa tärkeään osaan nousevat kansainväliset kontaktit. Alan työryhmissä vaikuttaminen, tutkimusyhteistyö ja messunäkyvyys tekevät tutuksi niin yksittäisiä yrityksiä kuin Suomea vesiviljelyosaamisen kärkimaana.