Koko kala-ala kohtaa Innovaatiopäivillä

Kalatalouden innovaatiopäivät kokosi marraskuussa Vantaan Sokos Hotel Flamingoon yli kaksisataa kala-alan ammattilaista jakamaan ajatuksiaan ja osaamistaan koko kalan ketjun kehittämiseksi. Innovaatiopäivien järjestelyistä vastasi Pro Kalan koordinoima markkinointiohjelma. Sisällön tapahtumaan tuotti innovaatio-ohjelmien kokonaisuus. Palaute, mitä on saatu runsaasti, on ollut positiivista ja jatkoon kannustavaa. Alan ammattilaisten kohtaaminen nähdään tärkeänä ja ohjelmien tekemisestä ja tuloksista halutaan tietoa.

 

– Tapahtumaa, johon on näin suuri kiinnostus, on ilo järjestää, toteaa Kalatalouden innovaatiopäivät nyt toista kertaa järjestänyt markkinointiohjelman koordinaattori Katriina Partanen Pro Kalasta.

Kaksipäiväinen tapahtuma jakaantui tuttuun tapaan torstain yhteiseen osuuteen ja perjantain rinnakkaisohjelmiin. Torstaina pecha kucha -esityksissä kaikista innovaatio-ohjelmista jokainen osallistuja sai käsityksen innovaatio-ohjelmien kokonaisuudesta.

– Tämä innovaatiopäivillä nyt ensimmäistä kertaa käytetty esitysformaatti keräsi erityisen paljon kiitosta yleisöltä. Se ei sovellu läheskään kaikkiin tilanteisiin, mutta napakan yleiskuvan antamiseksi se on kuulijaystävällinen ja tehokas tapa saada esiin olennainen asia, Partanen kertoo.

Perjantaina päästiin sukeltamaan syvemmälle innovaatio-ohjelmatyöhön. Rinnakkaisohjelmissa paneuduttiin yksityiskohtaisemmin kunkin ohjelman erityiskysymyksiin.

 

Kehitys edellyttää vuoropuhelua

 

Innovaatiopäivien ydin on kohtaamisessa. Tapahtuma tarjoaa alan kehittäjille ja yrittäjille puitteet kohdata toisiaan, ja näiden puitteiden luomisesta lähtee myös tapahtumasuunnittelu. Tilaisuus on kaksipäiväinen, jotta aikaa tapaamisiin ja keskusteluun jää myös ohjelman ulkopuolella. Osallistujamäärä toivottavasti jatkaa kasvuaan, mikä asettaa haasteensa tilojen koolle.

– Sopivia tiloja monisatapäiselle porukalle, joka vielä toisena päivänä jakaantuu useampaan ryhmään, on harvassa. Sijainnin on lisäksi oltava sellainen, että julkiset kulkuyhteydet kaikkialta Suomesta ovat hyvät, yöpyminen on mahdollista samassa paikassa tai välittömässä läheisyydessä ja myös kaikki ruokailut on pystyttävä järjestämään tapahtumapaikalla, kertoo Katriina Partanen.

– Erityisesti rinnakkaisohjelmien tilojen riittävyyteen tulemme ensi vuonna kiinnittämään huomiota, sillä useammassa saamassamme palautteessa toivottiin mahdollisuutta käydä seuraamassa esityksiä eri rinnakkaisohjelmissa, toteaa Partanen.

 

Monenlaisista tarpeista eheäksi kokonaisuudeksi 

 

Ohjelmasuunnittelu on oma kokonaisuutensa, joka syntyy osallistujien erilaisista tarpeista käsin. Osallistujakunta on hyvin heterogeeninen. Mukana on yrittäjiä, tutkijoita sekä hallinnon ja järjestöjen edustajia. Tämä mahdollistaa vuoropuhelun koko kalan ketjun kesken, mutta toisaalta asettaa haasteensa. Osa haluaisi kuulla kaikesta kaiken ja osa keskittyä vain oman toiminnan kannalta oleellisiin kysymyksiin.

Jokaiselle tulisi kuitenkin olla ohjelmaa tarjolla koko tapahtuman ajan ilman turhia taukoja.  Miten siis palvella kaikkia niin, että hyvin erilaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi?

– Pyrimme innovaatiopäivässä huomiomaan osallistujien monenlaiset lähtökohdat. Tutkijan toiveet ohjelmalle eroavat usein yrittäjän toiveista, ja meidän tehtävämme on luoda tapahtumasta sellainen kokonaisuus, että jokainen kokee saavansa sieltä jotakin, Partanen kertoo.

Markkinointiohjelma tuottaa tapahtuman ja osallistujat paikalle. Varsinaisen sisällön tuovat neljä muuta innovaatio-ohjelmaa.

– Kompromisseja joudumme tekemään niin me ohjelman suunnittelussa kuin osallistujat valitessaan mitä haluavat kuulla, mutta uskomme, että innovaatiopäivät voi tarjota mielekkään ja mielenkiintoisen kokonaisuuden eri lähtökohdista tuleville osallistujille, toteaa Partanen.

 

Kiitosta ja kehitysehdotuksia

 

Tapahtuman jälkeen innovaatiopäivien osallistujat ovat päässeet kertomaan tunnelmistaan ja esittämään kehitysehdotuksiaan palautekyselyn kautta. Kyselyyn on saatu ennätysmäärä vastauksia.

Viesti alalta on selvä: yhteistä aikaa ja tilaisuuksia ajatustenvaihtoon tarvitaan. Tapahtuma sai kokonaisarvosanaksi osallistujilta 8,5. Erityisesti pecha kucha -muotoiset, lyhyet innovaatio-ohjelmaesittelyt, screen.Io-tekniikan käyttö ja mahdollisuudet yhteiseen keskusteluun keräsivät positiivista palautetta.

Palautteessa saatiin myös erinomaisia kehitysehdotuksia. Mahdollisuutta osallistua useampaan kuin yhteen rinnakkaisohjelmaan toivoi moni. Tutkijavetoisten esitysten ohelle toivottiin enemmän yrittäjien näkökulmaa ja innovaatio-ohjelmissa saatujen tulosten esittelyä. Keskusteluaikaa ja toisen päivän pituutta toivottiin myös jatkettavan.

– Olen erittäin ilahtunut saamamme palautteen määrästä – innovaatiopäivät on selvästi otettu omaksi, ja niitä halutaan kehittää. Otamme kehitysehdotukset ilman muuta huomioon, kun lähdemme suunnittelemaan seuraavaa innovaatiopäivää, Katriina Partanen lupaa.

 

Mitä seuraavaksi, innovaatiopäivät?

 

Innovaatiopäivät järjestetään jälleen marraskuussa 2019. Mitä tapahtumalta on luvassa ja miten sitä aiotaan kehittää?

– Rinnakkaisohjelmien idea on nimenomaan se, että ne ovat rinnakkain, ja jokainen voi osallistua häntä eniten kiinnostavaan osioon. Erityisesti yrittäjien tarpeet ovat usein hyvin spesifit, ja rinnakkaisohjelmilla pystymme tarjoamaan ohjelmaa kaikille osallistujille samanaikaisesti. Pyrimme kuitenkin jatkossa löytämään tilat ja aikatauluttamaan ohjelmat niin, että liikkuminen ohjelmasta toiseen olisi mahdollista, Katriina Partanen kertoo.

Myös yrittäjien ääni halutaan saada innovaatiopäivillä entistä paremmin kuuluviin. Tämä näkyy ensi vuonna tapahtuman ohjelman suunnittelussa.

Joissakin muutosehdotuksissa tapahtumajärjestäjän vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset.

– Tapahtumien jälkeen järjestäjänä saa usein palautetta illallisen kalleudesta. Illallinen ei kuitenkaan ole minun hinnoiteltavissani, ja mahdollisuudet suuren ryhmän illastamiseen yhdessä lähellä kokouspaikkaa ovat usein hyvin rajalliset. Tämä on sellainen asia, johon kuitenkin kiinnitämme huomiota joka vuosi, ja koetamme valita osanottajia parhaiten palvelevan vaihtoehdon, Partanen toteaa.