Kalan matkassa: kalankasvattamon kevät

Heimon Kala Oy kasvattaa, jalostaa ja myy kalaa. Kevät on kalankasvattamoille kiireistä aikaa: merilaitoksille viedään nyt paljon poikasia, sillä lämpimien vesien aika on tärkein kasvukausi.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta kala-alalla paiskitaan ahkerasti töitä. Epävarmuutta luo rajojen sulkeminen ja työvoiman liikkuminen. Heimon Kalan tuotantopäällikkö Margus Rebane kertoo, että yrityksellä on monia virolaisia työntekijöitä, joiden kotiin ja takaisin töihin pääsy on nyt epävarmaa.

– Kaikki voitavamme tehdään kuitenkin ja hommat hoidetaan, jotta kalaa saadaan, hän toteaa.

Laiturin asennusta

Kevääseen kuuluvat myös rakennustyöt: laitureita asennetaan ja merilaitoksia pystytetään talven jälkeen. Jäiden takia monet rakenteet pitää kasata vuosittain uudestaan.

Valmistelujen jälkeen laitos on valmiina vastaanottamaan poikasia. Heimon Kalalle poikaset tulevat sisämaassa sijaitsevista kasvatuslaitoksista. Videolla näkyy, miten kuormaa puretaan.

Mies kalastuspaatin mastossa

Kalanviljelylaitoksella tehdään töitä merellä, ja joskus pitää mennä myös veden alle tai kiivetä laivan mastoon.

Talvehdittuaan kalat palaavat keväällä taas tavalliseen ruokailurytmiin. Videolla näkyy, miten kaloja ruokitaan.