Elinkeino tutuksi yritysvierailulla

Rysän liinaus on kovaa työtä.

Pro Kala ry on tarjonnut noin vuoden ajan virkamiehille mahdollisuutta tutustua elinkeinoon paikan päällä. Tutustumiskäynnit ovat osa markkinointiohjelmaa. Viimeisin kala-alan käytäntöön tutustuja on Maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikössä EU-avustajana työskentelevä Antony Starr, joka vieraili Länsi-Rannikon Kalassa tutustuen rysäkalastukseen sekä kalajalostamon arkeen.

— Vastaanotto näille vierailuille on ollut todella myönteinen, niin yritysten kuin virkamiestenkin puolelta, kertoo Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen.

— Suurin haaste on ollut aikataulujen yhteensovittaminen. Ymmärrettävästi molemmat osapuolet ovat näissä tapauksissa kiireisiä, Partanen toteaa.

Starr vieraili Länsi-Rannikon Kalassa aurinkoisena päivänä kesäkuussa. Ensin oli vuorossa rysien kokeminen ja keskustelu kalastaja Reima Salosen kanssa.

— Rysäkalastus perinteisenä kalastusmenetelmänä kiinnosti minua. Työn fyysisyys ehkä hieman yllätti, vaikka tiesin, että kalastajan ammatti on fyysistä, Starr sanoo.

Vaikka nykyään rysäkalastuksessa käytetäänkin apuna tehokkaita imureita, joilla kala saadaan rysästä paatin kyytiin, on sitä ennen tehtävä liinaus rankkaa käsityötä.

Ketju tutuksi

Suomella alkoi 1.7. puoli vuotta kestävä EU-puheenjohtajuuskausi. Starr on palkattu avustamaan Elinkeinokalatalousyksikköä puheenjohtajakauden ajan.

— Olen opiskellut Helsingin yliopistossa maatalousekonomiaa sekä ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa, joten elintarvike- ja luonnonvarakysymykset ovat aina kiinnostaneet minua. Opintoihini kuului myös paljon EU-politiikkaa, hän kertoo.

Kala-ala ei ollut täysin vieras Starrille ennen EU-avustajan pestiä – hän on itsekin ollut osa kalan arvoketjua.

— Päädyin lukion jälkeen kalatiskille töihin joksikin aikaa, joten kalakauppa on tullut sitä kautta tutuksi.

Vierailulla hän toivoi tutustuvansa ketjuun entistä paremmin.

— Minua kiinnosti saada parempi ymmärrys kotimaiseen kalatalouteen ja arvoketjuun sekä kalastajan arkeen. On ollut erityisen mielenkiintoista saada nähdä ja kokea kalatalouden arvoketju, ihan kalastajasta kauppaan asti, Starr sanoo.

Ammattiylpeys vaikutti

Silakoita lajitellaan Länsi-Rannikon Kalassa koneellisesti koon mukaan. Oikealla Antony Starr.

Rysälle ajettaessa ja kaloja kuljettaessa kohti satamaa Starr ehti puhua pitkään Salosen kanssa alasta. Esille nousivat niin kalastajien nouseva keski-ikä kuin sukupolvenvaihdosten ongelmat. Kalastus on ammatti, joka on monelle elämäntapa – niin myös Saloselle.

— Mieleeni jäi erityisesti kalastajan ammattiylpeys sekä keskustelut kalastajan kanssa. Oli hienoa nähdä sekä kalastajan että jalostuslaitoksen näkökulma kotimaisessa kalataloudessa, Starr kiitteli.

Hän kannustaa muitakin tarttumaan tilaisuuteen.

— Suosittelen lämpimästi kokemusta muillekin virkamiehille, hän nyökkää.